Hakkımızda

1950 yılında kurulmuş olan derneğimiz ‘’Bir Milletin Islahı Kötülerin İmhasıyla Değil, Yeni Yetişen Neslin Eğitim ve Terbiyesiyle Mümkündür.’’ düsturunu kendisine yol haritası edinmiş, kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı duygu ve düşünceyle ülkemizin kültür mirasına sahip çıkan onu koruyup geliştiren vatanını milletini seven milli ve manevi değerleri benimseyen dünya şartlarını ve konjektörünü iyi yorumlayan, uygulayan gençler yetiştirmektedir.
Öğrencilerimizin yeme, içme, barınma gibi tüm ihtiyaçları, yönetim kurulumuz, üyelerimiz ve hayırsever halkımız tarafından karşılanmaktadır.
Derneğimize binlerce gönüllümüzden biri olarak talebelerimizin ihtiyaçlarına sizde destek olabilirsiniz.

Vizyonumuz

“İlmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak bir nesil yetiştirmek”

Misyonumuz

“Eğitim, kültür sağlık ve sanatla ilgili faaliyetlere destek olmak, öğrenciler ile ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.”

Faaliyetler

  • Derneğimiz, memleketimizi ve milletimizi aydınlık yarınlara ulaştırma gaye ve hedefi ile; milli ve manevi değerlerine bağlı, ecdadımızın örf, adet, gelenek ve göreneklerini bilen, geçmişi ile barışık, geleceğe sağlam bir zihin alt yapısı ile bakabilen ve bu güzel vatanın nadide birer çiçeği olabilecek insanlar yetiştirmek,
  • Bünyesinde ki talebelerin barınma, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları halinde doktor, ilaç, hastane masrafları ile emsali tüm ihtiyaçlarını karşılayıp onları her bakımdan koruyarak toplumumuzun daha kaliteli nesillerden oluşması için en üst seviyede bir çalışma yürütmektedir.
  • Örf ve adetlerimize uygun sosyal, ahlaki, dini, iktisadi, ve kültürel hususlarda gayri siyasi mahiyette ilmi konferanslar, seminer ve toplantılar tertip etmek,
  • Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden, değişen ve gelişen dünya şartlarına uygun olarak yetişmelerinde faydalı olabilecek televizyon, bilgisayar, internet, her türlü iletişim teknolojisi, görsel ve yazılı basın gibi araçlarla öğrencilerin kültür seviyelerinin yükseltilmesine yardım etmek,